DABAS OBJEKTI

zals 01 Rata kalns
zals 02 Spulgu dižakmens
zals 03 Spulgu kadiķis
zals 04 Zviedru priede
zals 05 Viņķu kalns
zals 06 Niklavu akmens
zals 07 Strumpītes akmens
zals 08 Zvana priede
zals 09 Kaņepju dižozols

 

PIEMIŅAS UN KULTŪRVĒSTURES VIETAS

sarkans 01 Vieķu pilskalns
sarkans 02 Jaunpiebalgas Romas katoļu draudzes baznīca
sarkans 03 Jaunpiebalgas kapsēta
sarkans 04 Piemiņas akmens Brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” literārajam tēlam Ķencim
sarkans 05 Piemiņas akmens Brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” literārajam tēlam Pāvulam
sarkans 06 Piemiņas akmens represētajiem
sarkans 07 Piemiņas vietas nacionālajiem partizāniem
sarkans 08 Piemiņas vieta “Draudzes skola”
sarkans 09 Piemineklis Otrā pasaules kara laikā kritušajiem padomju karavīriem

 

SABIEDRISKĀS VIETAS

lilla 01 Jaunpiebalgas vidusskola
lilla 02 Jaunpiebalgas sākumskola un pamatskola
lilla 03 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola
lilla 04 Volejbola laukums
lilla 05 Zosēnu tautas nams “Kļavas”
lilla 06 Muižas krogus ēka
lilla 07 Muižas komplekss, mūsdienās – Jaunpiebalgas novada domes ēka